Organisatie

Marjon Hoedeman – zakelijk leider

Bestuur
Roy Voogd – voorzitter
Marcella van der Heijde – secretaris
Rob Engelsman – penningmeester
Marlies Huitink – portefeuille schoolkoorfestival

Adviseur
Dion Ritten

Comité van Aanbeveling
Peter Dijkstra – chefdirigent Nederlands Kamerkoor
Daan Manneke – componist


Het NKF is door de Belastingdienst beoordeeld als ANBI onder RSIN 816348649:

Jaarverslag NKF 2015-2016

 

PERSBERICHT  |  Nederlands Koorfestival, 25 maart 2017

Marjon Hoedeman wordt nieuwe zakelijk leider van Nederlands Koorfestival

Het Nederlands Koorfestival is haar organisatie klaar aan het maken voor de start van het NKF 2017/2018. Vanaf 1 mei a.s. start Marjon Hoedeman als zakelijk leider. Dion Ritten en Rob Engelsman versterken vanaf april het bestuur en wisselen Ruben Smits en Maarten IngenHousz af.

Marjon Hoedeman heeft als hoofd planning en productie en beleidsmedewerker bij onder meer de Nederlandse Reisopera een brede, professionele ervaring opgebouwd met het organiseren van culturele projecten. De amateurkoorwereld kent ze van binnen uit, niet alleen als koorzanger en bestuurslid, maar ook als dirigent van een aantal amateurkoren.

De belangrijkste taak van de nieuwe zakelijk leider is het opbouwen van de organisatie voor de twaalf nieuw Provinciale NKF Competities in de aanloop naar de landelijke NKF-Finale. Daarnaast gaat Marjon Hoedeman zich richten op de verdere uitrol van het NKF Beleidsplan 2017-2026 om onder meer de positie van het NKF als belangrijkste nationale korencompetitie te verstevigen en de Nederlandse koorwereld beter met elkaar te verbinden.

Vanuit het perspectief dat het NKF ook internationale samenwerkingen op wil bouwen is Dion Ritten toegetreden tot het NKF bestuur. Mede vanuit zijn ervaring als artistiek directeur van Cantarode heeft hij een internationaal netwerk in de koorwereld opgebouwd. Als dirigent bereikte hij in het verleden bovendien met meerdere koren de finale van het NKF.

Rob Engelsman is met ingang van april de nieuwe penningmeester van het NKF en vervangt Maarten IngenHousz, die de functie ad interim voor een jaar heeft vervuld. Engelsman is voormalig directeur van het SNN en bestuurslid van de Vrienden van het Prins Claus Conservatorium. Het bestuur is nog op zoek naar twee aanvullende bestuursleden voor onder meer de portefeuille educatie.

Marcella van der Heijden treedt ook formeel tot het bestuur toe en vervangt als secretaris Ruben Smits, die vanwege zijn werkzaamheden voor VolKoren.tv zijn bestuurslidmaatschap stopt. In het afgelopen half jaar heeft Marcella het bestuurssecretariaat ingevuld en de digitale archieven op orde gebracht.

Daarmee ligt het NKF mooi op schema om de organisatie op te bouwen en is ze klaar om de komende editie te realiseren. Limburg bijt op 7 oktober a.s. het spits af voor de nieuwe Provinciale NKF Competities, waarna aansluitend iedere maand 2 provincies volgen. De inschrijvingen lopen voorspoedig: er hebben zich inmiddels 11 koren aangemeld. De komende weken worden alle data definitief vastgesteld en kan de wervingscampagne starten.