NKF Schoolkoorfestival

Het NKF is nog steeds van plan een nieuw nationaal schoolkoorfestival in het leven te roepen. Het is nog niet bekend wanneer dat zal plaatsvinden. Op dit moment is de stichting Nederlands Koorfestival in een overgangsfase. Nadere berichtgeving volgt.

Het Nederlands Schoolkoorfestival wordt net als het NKF een wedstrijd die om het jaar plaatsvindt, waarbij het winnende schoolkoor zich twee jaar lang ‘het beste schoolkoor van Nederland’ mag noemen. Deelname kost niets.

Het Nederlands Koorfestival wil het zingen op basisscholen in koorverband stimuleren en start daarom met het officiële Nederlands Schoolkoorfestival.

De opzet van het nieuwe schoolkorenfestival wordt vergelijkbaar met de opzet van het reguliere Nederlandse Koorfestival: in regionale voorrondes zingen koren zich naar de landelijke finale van het festival. Het koor dat de landelijke finale wint, mag zichzelf een jaar lang ‘Beste Schoolkoor van Nederland’ noemen.

Partners van het Nederlands Schoolkoorfestival:

Dat klinkt allemaal bloedserieus maar het plezier in muziek maken staat voorop. Voor de kinderen is deelname aantrekkelijk. Zingen in groepsverband is een laagdrempelige manier om samen muziek te maken. Het biedt leerlingen een goede basis voor hun muzikale ontwikkeling, creativiteit, empathische vermogen, luistervermogen, gevoel van verbondenheid met medeleerlingen, en het leert ze open staan voor verschillen.

Voor groepsleerkrachten die graag met hun klas muziek maken, biedt deelname aan het nieuwe NKF programma voor schoolkoren aantrekkelijke ontwikkelingskansen: muzikale coaching van de leerkrachten is een belangrijk onderdeel van dat programma.

Het initiatief voor het Nederlands Schoolkorenfestival is een resultaat van de Stuurgroep Samen Zingen 2020. Het idee ontstond in het vooroverleg op 11 februari 2017, de dag dat het Manifest “Zingen, Lekker Belangrijk” in Tivoli Vredenburg werd overhandigd aan de voorzitter van de Commissie Muziek van de Raad voor Cultuur, Sander van Maas. Het NKF, lid van de Stuurgroep, heeft het idee direct omarmd en opgepakt.

Het NKF ziet het Nederlands Schoolkoorfestival als een prachtige impuls om koorzang bij kinderen én zingen op school te stimuleren. Zingende kinderen vormen immers de toekomst voor de Nederlandse koorsector!


Waarom een nationaal festival voor schoolkoren?

De bekende neuropsycholoog Erik Scherder doet veel onderzoek naar de rol die muziek speelt bij de ontwikkeling van de hersenen van kinderen. Muziek maken draagt bij aan de ontwikkeling van het empathische vermogen, activeert het brein, bevordert het leren en probleemoplossend denken en vergroot het zelfvertrouwen.

Met zóveel belangrijke effecten op de ontwikkeling van kinderen zou je bijna vergeten dat het vooral ook ontzettend leuk is om samen op school te zingen. Daarom stimuleert het NKF de ontwikkeling van schoolkoren door het feest van samen zingen nóg groter te maken in een landelijk festival.

In dit filmpje legt Erik Scherder zelf uit waarom het tijd is om samen muziek te maken: