NKF Schoolkoorfestival 2020

In 2020-201 start NKF nieuw nationaal schoolkoorfestival. In de aanloop daarnaar toe wordt in het voorjaar van 2020 een kennisbrainstorm en een eerste kick-off evenement georganiseerd dat de opmaat vormt voor de eerste editie van het officiële Nederlands Schoolkoorfestival in het schooljaar 2020-2021. Meer informatie volgt binnenkort. 

Het Nederlands Schoolkoorfestival wordt net als het NKF een wedstrijd dat om het jaar plaatsvindt, waarbij het winnende schoolkoor zich twee jaar lang ‘het beste schoolkoor van Nederland’ mag noemen.  Aanmelding van schoolkoren voor deelname aan de kick-off kan vanaf september 2019. Deelname kost niets.

Het Nederlands Koorfestival wil het zingen op basisscholen in koorverband stimuleren en start daarom in de periode 2020-2021 met het officiële Nederlands Schoolkoorfestival. Voor het startschot van deze nieuwe wedstrijd in Nederland wordt in het voorjaar 2020 een kick-off evenement georganiseerd in Hilversum, in het Muziekcentrum van de Omroep. Tijdens deze kick-of wordt een kennis-brainstorm georgansieerd en treden enkele schoolkoren op.

De opzet van het nieuwe schoolkorenfestival wordt vergelijkbaar met de opzet van het reguliere Nederlandse Koorfestival: in regionale voorrondes zingen koren zich naar de landelijke finale van het festival. Het koor dat de landelijke finale wint, mag zichzelf een jaar lang ‘Beste Schoolkoor van Nederland’ noemen.

Partners van het Nederlands Schoolkoorfestival:

Dat klinkt allemaal bloedserieus maar het plezier in muziek maken staat voorop. Voor de kinderen is deelname aantrekkelijk. Zingen in groepsverband is een laagdrempelige manier om samen muziek te maken. Het biedt leerlingen een goede basis voor hun muzikale ontwikkeling, creativiteit, empathische vermogen, luistervermogen, gevoel van verbondenheid met medeleerlingen, en het leert ze open staan voor verschillen. Ook voor groepsleerkrachten die graag met hun klas muziek maken biedt deelname aan het nieuwe NKF programma voor schoolkoren aantrekkelijke ontwikkelingskansen: een belangrijk onderdeel daarvan is muzikale coaching van de leerkrachten.


Het initiatief voor het Nederlands Schoolkorenfestival is een direct resultaat van de Stuurgroep Samen Zingen 2020. Het idee ontstond in het vooroverleg op 11 februari 2017, de dag dat het Manifest “Zingen, Lekker Belangrijk” in Tivoli Vredenburg werd overhandigd aan Sander van Maas (voorzitter commissie muziek Raad voor Cultuur). Het NKF heeft -als lid van de Stuurgroep Samen Zingen 2020- het idee direct omarmd en opgepakt.

Het NKF ziet het Nederlands Schoolkoorfestival als een prachtige impuls om koorzang bij kinderen én zingen op school te stimuleren. Zingende kinderen vormen immers de toekomst voor de Nederlandse koorsector!


Waarom een nationaal festival voor schoolkoren?

De bekende neuropsycholoog Erik Scherder heeft veel onderzoek gedaan over de rol die muziek speelt bij de ontwikkeling van de hersenen van kinderen. Muziek maken daagt bij aan de ontwikkeling van het empathische vermogen, activeert het brein, bevordert het leren en probleemoplossend denken en vergroot het zelfvertrouwen. Met zóveel belangrijke effecten op de ontwikkeling van kinderen zou je bijna vergeten dat het vooral ook ontzettend leuk is om samen op school te zingen. Daarom stimuleert het NKF de ontwikkeling van schoolkoren door het feest van samen zingen nóg groter te maken in een heus landelijk festival.

In dit filmpje legt Erik Scherder zelf uit waarom het tijd is om samen muziek te maken: