NKF Coaching

NKF Coaching 2018 kan aangevraagd worden via email: info@nederlandskoorfestival.nl. Lees voor het aanvragen eerst zorgvuldig onderstaande informatie goed door! Geef in de aanmelding via email duidelijk aan:

 • Naam van het koor
 • Keuze tussen NKF Basiscoaching of Uitgebreide NKF Coaching
 • Soort coaching (zie hieronder)
 • Voorkeur voor periode (toekenning op beschikbaarheid!)
 • Naam, mailadres en telefoonnummer contactpersoon voor het koor

Het NKF wil koren ondersteunen bij de eigen ontwikkeling en het verbeteren van de kwaliteit van het koor. Daarom biedt het NKF in samenwerking met professionele coaches in heel Nederland een coaching aan als onderdeel van de deelname aan de Provinciale NKF Competities.

De NKF Coaching richt zich op vijf onderdelen:

 1. Vocale coaching (lichte muziek) – invulling i.o.m. NKF adviseur Merel Martens
 2. Vocale coaching (klassiek) – invulling i.o.m. NKF adviseur Ingrid Stijsiger
 3. Presentatie & regie – invulling i.o.m. NKF adviseur Petra Andriessen
 4. Muzikaal leiderschap voor de koordirigent – i.s.m. LEAD Conductors
 5. Bestuurlijke coaching – i.s.m. onder meer ZINGmagazine & Koornetwerk Nederland

De NKF Coaches worden voor de eerste drie groepen zoveel mogelijk geselecteerd in de eigen provincie op basis van gerichte ervaring en expertise. Iedere koor kan kiezen uit twee pakketten, waarvan 1 gratis en de andere met grote korting:

 1. Gratis: NKF Basis Coaching van ca. 1,5 uur, waarbij gewerkt wordt aan een gerichte, vooraf gestelde vraag of leerdoel;
 2. Korting van max. 100 euro op een Uitgebreide NKF Coaching, waarbij de coach een pakket aanbiedt waarbij dieper op leerdoelen ingegaan wordt.

De coaching kan ingevuld worden vanaf 2 maanden voorafgaand aan de eigen Provinciale NKF Competitie tot maximaal 6 maanden na afloop. 

De NKF Basiscoaching is vooral gericht is op het kennismaken met het positieve effect van coaching op de koorkwaliteit.

Het NKF adviseert koren die al intensief met externe coaches werken te kiezen voor een Uitgebreide NKF Coaching.  Dat geldt tevens voor koren die het predikaat NKF Kwaliteitskoor (245+) of NKF Topkoor (255+) hebben behaald .

Het coachingsaanbod wordt op basis van aanvraag toegestuurd. Er kan niet afgeweken worden van het door het NKF aangereikte coachingsaanbod. Indien een koor de voorkeur geeft aan een NKF coach die buiten de eigen provincie wordt aangeboden, worden reiskosten in rekening gebracht.