FAQ

Frequently asked questions (FAQ)

Is het Nederlands Koorfestival (NKF) een wedstrijd?
Ja en nee. Het is heel leuk om je aan andere koren te meten en te winnen. Maar de essentie van het evenement is het creëren van uitdagingen waardoor dirigenten en hun koren verder kunnen ontwikkelen.

Is het spannend om mee te doen aan het NKF?
Als je heel erg opziet om voor een professionele jury te zingen, dan kan het iets spannender zijn dan een gewoon optreden voor alleen publiek. Maar er zit ook publiek in de zaal en de meeste deelnemende koren zijn juist blij met de positief-kritische verbeterpunten in het juryrapport en gaan daarmee aan de slag. Op die manier wordt ieder koor er beter van!

Kan ons koor meedoen aan alle Provinciale NKF Competities?
Ja en nee. Alleen koren die in de betreffende provincie zijn gevestigd kunnen strijden voor de titel “Het Beste Koor van Jouw Provincie”. Wel is het onder voorwaarden toegestaan om in een andere provincie te zingen om een officiële NKF-beoordeling te krijgen. Je komt dan uiteraard wél in aanmerking voor een eventuele Wildcard om alsnog in de Landelijke NKF Finale mee te kunnen doen!

Hoe zit het beoordelingssysteem van het NKF in elkaar?
Drie juryleden beoordelen 10 aspecten van het optreden van ieder koor. Voor ieder aspect kan ieder jurylid 10 punten geven, dus 100 punten per jurylid. In totaal kan een koor dus maximaal 300 punten behalen. (Het hoogste puntenaantal van de laatste jaren was 276,5 punten en dat is natuurlijk erg hoog!)

Worden beginnende koren anders beoordeeld dan gevorderde koren?
Nee, iedereen wordt op precies dezelfde manier beoordeling. Er is één beoordelinggssysteem voor alle koren en koren op beginnend niveau worden dus net zo beoordeeld als een gevorderd koor. Er zijn in het NKF geen niveaugroepen. Ook daarom is een officiële NKF-Beoordeling juist zo waardevol: je weet precies waar je staat!

Vergelijk je dan geen appels met peren?
Er is in het NKF geen sprake van vergelijking in de beoordeling. Aan de hand van de 10 objectieve criteria wordt ieder koor op zijn eigen kwaliteiten beoordeeld. Pas als de puntentelling er ligt ontstaat een volgorde in de kwaliteit.

Zijn er verplichte stukken waarmee de koren naar hun kwaliteit beoordeeld en vergeleken kunnen worden?
Nee, er zijn geen verplichte werken, mede om de bovenstaande reden. Er wordt niet vergeleken tussen koren, maar ieder koor wordt op zijn eigen kwaliteiten beoordeeld.
Het enige verplichte element in het NKF dat tenminste één werk uit het hoofd en één werk a cappella (zonder instrumentale begeleiding) moet worden gezongen. Deze eisen mag je combineren in één hetzelfde werk.

Wanneer moet het programma voor een Provinciale NKF Competitie of voor de Landelijke NKF Finale worden ingeleverd?
We willen graag dat je zo goed mogelijk voorbereid naar een voorronde of naar de finale komt. Dat betekent soms nog veranderen van het uit te voeren repertoire. Daarom kun je tot een maand voor je uitvoering waaraan je meedoet je programma inleveren.

Hoe gaat het met de bladmuziek voor de jury?
Als je meedoet aan een van de Provinciale NKF Competities, dan moet je drie sets bladmuziek uiterlijk een maand van te voren toesturen naar het NKF secretariaatsadres. Maak voor ieder jurylid een pakket van de uit te voeren werken in een aparte map: stuur dus drie set toe!

Heb je een vraag die voor iedereen interessant is? Stuur deze dan naar zakelijkleider@nederlandskoorfestival.nl.