NKF Extra Coachingsaanbod

Ieder koor wordt beter door deelname aan het NKF. Je krijgt niet alleen professionele terugkoppeling op je prestatie als koor, maar ieder koor krijgt bovendien professionele coaching aangeboden om nóg beter te worden.

Het NKF wil koren ondersteunen bij de eigen ontwikkeling en het verbeteren van de kwaliteit van het koor. Daarom biedt het NKF in samenwerking met professionele coaches in heel Nederland een coaching aan als onderdeel van de deelname aan de Provinciale NKF Competities.

 1. Basis- & Uitgebreide Coaching voor NKF Deelnemers 2018:
  zie de speciale pagina op deze website
 2. ‘Koor coacht koor’
  Doe mee met de NKF pilot en ga op zoek naar een spannende (koor)-partner!
 3. ‘De veerkracht van de ouder wordende stem’
  Schouwburg Hengelo, Rabozaal: 2 juni ,16:15-17:15u. Toegang gratis. 
  NKF workshop tijdens NKF Finale Juryoverleg door vocal coach Ingrid Stijsiger. 

2.  NKF pilot ‘Koor coacht koor’ 

Tijdens de NKF Finale 2018 in Hengelo zetten we de eerste stappen voor ons splinternieuwe coaching programma: ‘Koor coacht koor’. Wat kan een  klassiek koor van een shantykoor leren, is een klassieke stemtechniek van nut voor een popkoor etc. Koorleden ontwikkelen zelf coachende vaardigheden door terug te geven wat ze horen en zien. Leren door reflectie, zonder te oordelen luisteren en kijken naar elkaar en vertrouwen op elkaars mogelijkheden: een krachtige manier om te groeien als koor.

Tijdens AMUSING en bij de finale van het NKF zetten we de eerste stap: koren selecteren elkaar als coaching partner op basis van een optreden, muziekgenre of welk ander spannend argument dan ook.

Hoe werkt het? Koren gaan 2 juni op zoek naar geschikte partners voor een vervolg date: een complete coaching dag. Je bezoekt naar eigen keus een aantal kooroptredens en vult per concert het coaching formulier in met complimenten en tips! Het bezoeken van optredens en het invullen van het coachingformulier kan gebeuren door het hele koor of door bijvoorbeeld een groepje koorleden (minimaal 4).

Ga vooral eens op zoek naar een koor met een totaal ander repertoire of werkwijze dan je zelf hanteert! Coaching formulieren. Coaching formulieren kun je de hele dag afhalen en inleveren aan de AMUSING/ NKF balie in de hal van Schouwburg Hengelo. Op het formulier staan een aantal vragen. Wij willen vooral graag weten welke tips je voor het koor hebt en wat jullie zelf van het optredende koor zouden kunnen leren.

Het vervolg:

1. Alle deelnemende koren krijgen in ieder geval een bundeling van de reacties van collega koren op hun optreden toegestuurd, als feedback en als inspiratie voor de toekomst.

2. Uit de meest interessante reacties selecteert het NKF een aantal korenkoppels dat wordt uitgenodigd voor een vervolg date: een volledige coaching dag. De capaciteit per coaching dag is beperkt dus we selecteren de leukste, spannendste korenkoppels! Tijdens deze vervolgdag ben je als koor afwisselend coach en gecoachte en denk je onder leiding van een coach/procesbegeleider actief mee over de manier waarop een tip van je koorpartner aangepakt kan worden. Daarmee gaan we ook praktisch aan de slag. De rol van de koren t.o.v. elkaar, dus als coach en gecoachte, wordt gedurende de dag gewisseld. De datum van de peer-to-peer coaching dag wordt in het najaar vastgesteld.

Deelname tijdens de AMUSING pilot is gratis. 

Kosten voor de vervolgdag: 

 • Een koor dat niet heeft aan het NKF 2017-2018 heeft deelgenomen: €150,-
 • Een koor dat aan het NKF 2017-2018 heeft deelgenomen maar al een gratis coaching sessie heeft gevolgd: €100,-
 • Een koor dat aan het NKF 217-2018 heeft deelgenomen maar nog recht op een coaching sessie: gratis. (Deelname vervangt dan het recht op de basiscoaching). 

2. NKF workshop tijdens AMUSING: ’ de veerkracht van de ouder wordende stem’. 

Schouwburg Hengelo, Rabozaal: 2 juni ,16:15-17:15u. Toegang gratis. 

In een samenleving waarin het percentage ouderen toeneemt en ook de vitaliteit op hogere leeftijd verbetert, is het niet zo vreemd dat veel ouderen in een koor zingen. Zingen in een koor is in Nederland immers een zeer populaire vrijetijdsbesteding. Samen zingen is een feest en het koor vormt een belangrijk sociaal netwerk!

Helaas is er bij heel veel amateurkoren nog heel veel onbekendheid over de ouder wordende stem. Dirigenten en besturen neigen automatisch naar verjonging van hun koor, wat er vaak toe leidt dat een koorlid dringend geadviseerd wordt niet langer in het koor mee te zingen.

Een moeilijk moment, maar waarom eigenlijk? Is een koorzanger op hogere leeftijd echt afgeschreven? Of weten we gewoon niet hoe we de ouder wordende stem moeten begeleiden om mee te kunnen blijven zingen? Hoe komt het eigenlijk dat de omvang en de klankkleur veranderen? En waarom lijkt die vitaliteit te verminderen?

Het Nederlands Koorfestival heeft een coaching ontwikkeld, speciaal voor de ouder wordende stem. Want als de stem goed wordt onderhouden, is het meestal mogelijk de natuurlijke kleur en klank tot op hoge leeftijd te behouden. Ook voor de stem geldt het spreekwoord ‘rust – roest’: om zo lang mogelijk te kunnen blijven zingen is actief zijn en je stem blijven gebruiken van het grootste belang.

De workshop wordt geleid door vocal coach Ingrid Stijsiger. Op speelse wijze geeft zij inzicht in de veerkracht van de ouder wordende stem. Je krijgt veel tips, handvatten en lekkere oefeningen die je als inzingers kunt gebruiken en thuis kunt blijven herhalen. De oefeningen zijn daarbij gericht zijn op:

 • een goede (zang-)houding;
 • natuurlijk ademhaling;
 • training van de spreekstem;
 • flexibiliteit van de stem.

Bij uitstek een coaching die niet alleen veel inspiratie biedt aan koorzangers op leeftijd, maar juist ook dirigenten en koorbesturen wil stimuleren om zich meer te verdiepen in dit fascinerende onderwerp.

Schouwburg Hengelo, Rabozaal: 2 juni ,16:15-17:15u. Toegang gratis.