NKF Beleidsplan 2017-2026

Synopsis

Zingen in een koor is nog nooit zo populair geweest: Europees onderzoek heeft uitgewezen dat maar liefst 1,7 miljoen Nederlanders met regelmaat in georganiseerd koorverband zingt. Nederland staat daarmee op de tweede plaats in Europa en vormt het in Nederland een groter actieve vrijetijdsbestedingen dan bijvoorbeeld voetbal. Om die prachtige positie te behouden zullen alle betrokken organisaties in de (amateur)koorwereld de handen ineen moeten slaan om verbindingen te creëren op de kruispunten van belangen binnen de Nederlandse koorwereld. Op nationaal én regionaal niveau.

Vanuit haar missie om het beste in de Nederlandse koorwereld te ontdekken, ontwikkeling te stimuleren en koren beter zichtbaar te maken, heeft Stichting Nederlands Koorfestival haar nieuwe beleidsplan 2017-2026 ontwikkeld. Daarbij is niet alleen gekeken naar de ontwikkelingen in de koorwereld zelf, maar ook zijn paralellen getrokken met de sportwereld en is inspiratie uit de horeca gehaald.

Het NKF Beleidsplan 2017-2026 bouwt haar functie als belangrijkste competitie voor Nederlandse amateurkoren uit tot een rol waarin de Nederlandse koorwereld in kaart gebracht gaat worden aan de hand van een gefaseerd beoordelingsmodel. Nieuwe media gaat daarbij een belangrijke rol spelen, onder meer in de ontwikkeling van KoorGids.nl, een nieuw te ontwikkelen app en online koorplatform.

Op 3 waarderingsniveaus wordt de Nederlandse koorwereld in kaart gebracht:

  • publiekswaarderingen,
  • terugkoppeling van regionale koorscouts en
  • officiële NKF Beoordeling

De competitie zelf gaat zich verdiepen in de regio en verbreden naar verschillende koorstijlen. Voorrondes worden daartoe uitgebouwd tot volwaardige Provinciale Kampioenschappen die leiden tot landelijke Stijlcompetities en de NKF Finale.

Waar de NKF Finale tot en met 2016 een eindpunt was, gaat het NKF de komende jaren inzetten om voor topkoren ook inhoud en richting te geven aan de volgende stap: bemiddeling naar kwaliteitspodia en deelname in een competitie op Europees niveau. Topkoren worden door het NKF gefaciliteerd om de eigen zichtbaarheid te versterken met bevestiging van bewezen niveau.

Door verbindingen en samenwerkingen aan te gaan in coaching en educatie voor koorzangers, koor en dirigent, wil het NKF op ieder niveau in de beoordeelde koorwereld verdere ontwikkeling stimuleren.

Het NKF Beleidsplan 2017-2026 voorziet in onder meer:

  • verbetering van het draagvlak voor de Nederlandse koorwereld;
  • koren bereikbaarder en zichtbaarder maken voor publieksdoelgroepen;
  • inzicht geven in de kwaliteit van de koorwereld op regionaal, nationaal en internationaal niveau;
  • ontwikkeling stimuleren voor koorzanger, koor en dirigent;
  • betere zichtbaarheid faciliteren voor regionale en nationale topkoren;
  • winnende koren ondersteunen richting podia;
  • NKF Topkoren in Europese samenhang faciliteren.

 

Bestuur Stichting Nederlands Koorfestival
Ruben Smits, secretaris
Maarten IngenHousz, penningmeester
Roy Voogd, voorzitter