NKF Coaching

Ieder koor wordt beter door deelname aan het NKF. Je krijgt niet alleen professionele terugkoppeling op je prestatie als koor, maar ieder koor krijgt bovendien professionele coaching aangeboden om nóg beter te worden.

Het NKF wil koren ondersteunen bij de eigen ontwikkeling en het verbeteren van de kwaliteit van het koor. Daarom biedt het NKF in samenwerking met professionele coaches in heel Nederland een coaching aan als onderdeel van de deelname aan de Provinciale NKF Competities.

De NKF Coaching richt zich op vijf onderdelen:

  1. Vocale coaching (lichte muziek)
  2. Vocale coaching (klassiek)
  3. Presentatie & regie
  4. Muzikaal leiderschap voor de koordirigent
  5. Bestuurlijke coaching

De NKF Coaches worden voor de eerste drie groepen zoveel mogelijk geselecteerd in de eigen provincie op basis van gerichte ervaring en expertise. Iedere coach biedt tenminste twee pakketten aan -waarvan 1 gratis en de andere met korting-  waaruit een koor kan kiezen:

  1. Gratis: NKF Basis Coaching van 1,5 tot 2 uren, waarbij gewerkt wordt aan een gerichte, vooraf gestelde vraag of leerdoel;
  2. Korting van max. 100 euro op een Uitgebreide NKF Coaching, waarbij de coach een pakket aanbiedt waarbij dieper op de leerdoelen ingegaan wordt.

De coaching kan ingevuld worden vanaf 2 maanden voorafgaand aan de eigen Provinciale NKF Competitie tot maximaal 6 maanden na afloop. Het coachingsaanbod wordt september 2017 gepubliceerd.  

Het coachingsaanbod waaruit gekozen kan worden, wordt eind juni gepubliceerd. Er kan niet afgeweken worden van het door het NKF aangereikte coachingsaanbod. Indien een koor de voorkeur geeft aan een NKF coach die buiten de eigen provincie wordt aangeboden, worden reiskosten in rekening gebracht.