NKF 2017-2018

Overzicht van alle 12 provinciale festivals en competities van het NKF 2017-2018:

 1. LIMBURG: 7 & 8 oktober 2017 – Theaterhotel Roermond
 2. NOORD-BRABANT: za 20 januari 2018 – Factorium Tilburg
 3. FLEVOLAND:  za 13 januari 2018 – De Kubus Lelystad
 4. GELDERLAND:  zo 28 januari 2018 – Akoesticum Ede
 5. DRENTHE: februari 2018 – datum en lokatie volgen z.s.m.
 6. ZEELAND: za 3 februari 2018 – Concertzaal Middelburg
 7. FRIESLAND: za 10 februari 2018 – De Lantaerne Surhuisterveen
 8. UTRECHT: za 17 februari 2018 – Theater Stefanus Utrecht
 9. GRONINGEN: za 17 maart 2018 – Pr Claus Conservatorium Groningen
 10. OVERIJSSEL: za 10 maart 2018 – Muziekcentrum Enschede
 11. NOORD-HOLLAND: april 2018 – datum en lokatie volgen z.s.m.
 12. ZUID-HOLLAND: april 2018 – datum en lokatie volgen z.s.m.

LANDELIJKE NKF FINALE: za 2 juni 2018 – lokatie volgt z.s.m.

De tweejaarlijkse zoektocht naar Het Beste Koor van Nederland is het grootste nationale koorfeest. Het NKF organiseert in iedere provincie een korenfestival, waarin meedoen als koor centraal staat en het winnen van de titel “Beste Koor van jouw Provincie” de slagroom op de taart kan worden. Inschrijving is voor alle provincies gestart en staat open voor alle Nederlandse amateurkoren. Alle winnaars van de Provinciale NKF Competities worden toegelaten tot de LANDELIJKE NKF FINALE in mei/juni 2018!

MELD JOUW KOOR HIER AAN!

NIEUW: Inclusief coaching voor alle deelnemende koren
Natuurlijk is het leuk om samen de spanning van de competitie te ervaren. Maar meedoen aan het Nederlands Koorfestival doe je vooral om die objectieve NKF Beoordeling, zodat je precies weet waar je als koor en dirigent goed in bent en waar je nog wat bij zou kunnen leren. Om je daarbij nog een stevige steun in de rug te geven krijgt ieder deelnemend koor een gratis coaching aangeboden. Coaching wordt op 2 niveau’s aangeboden: een gratis NKF Basis-caching en een intensieve coaching met grote korting. Je mag de coaching voorafgaand aan deelname aan jouw Provinciale NKF Competitie invullen, zodat je optimaal bent voorbereid. Je mag er echter ook voor kiezen om de coaching naar aanleiding van het juryadvies na afloop van de competitie in te vullen. Meer over de NKF Coaching vind je vanaf half maart elders op de website.

Deelnamekosten NKF 2017-2018
Deelname aan het NKF 2017-2018 is afhankelijk van de grootte van het koor en is opgebouwd uit twee onderdelen:

 • 150 euro voor deelname aan de competitie, inclusief een NKF Basis-coaching
 • 5 euro entree per koorlid (normale entreeprijs is 10 euro).

De deelnamefee is inclusief een professionele NKF Basis-coaching en geeft bovendien bij het winnen van de provinciale competitie kosteloos recht op deelname aan de landelijke NKF Finale in mei/juni. De koorleden kunnen het hele korenfestival op die dag als reguliere bezoeker bijwonen.

Deelname met eigen video-opname
Voor de Provinciale NKF Competities is het vanaf 2017-2018 ook mogelijk om deel te nemen middels een eigen opname. Aan deze opname zijn dezelfde wedstrijdreglementen verbonden als aan live-deelname. De opname moet voldoen aan technische kwaliteitseisen met betrekking tot beeld en geluid. De opnames worden tijdens de live-deelname in de zaal op groot scherm getoond en door de jury beoordeeld. Meer over de mogelijkheden voor deelname met een videoregistratie volgt spoedig!

De entreeprijs voor koorleden is uiteraard niet van toepassing op deelname met eigen video-opname. Leden van deelnemende koren via video-opname die de Provinciale NKF Competitie willen bezoeken, zullen echter wel de volledige entreeprijs moeten betalen. Indien een koor na videodeelname tot de Landelijke NKF Finale wordt toegelaten, wordt per koorlid de entreeprijs met korting alsnog in rekening gebracht.

Data van de Provinciale NKF Competities 2017-2018 (onder voorbehoud!)
Het spits wordt op zaterdag 7 oktober 2017 afgebeten door de provincie Limburg, de thuisprovincie van de winnaar Koor van het Jaar 2016: Vocal Ensemble Quint o.l.v. Esther Zaad. De Provinciale NKF Competitie Limburg wordt in samenwerking met VNK Limburg georganiseerd.

Aansluitend worden tot en met april twee provinciale competities per maand georganiseerd Winnaars mogen zich 2 jaar lang Het Beste Koor van de Provincie noemen! Aansluitend wordt in april 2018 een landelijke herkansing georganiseerd. De Landelijke NKF Finale heeft eind mei/begin juni 2018 plaats.

NKF Reglement 2017-2018
Gelijk met de start van de inschrijving wordt half februari het officieel NKF Reglement 2017-2018 op deze website gepubliceerd. De belangrijkste punten uit dit reglement:

 • Een koor moet uit tenminste 12 zangers bestaan.
 • Deelnemende koren zijn vrij in de keuze van de te zingen werken. Alle deelnemende koren zingen verplicht tenminste één werk a cappella en één werk uit het hoofd. Dit mag in één werk gecombineerd worden.
 • Tijdsduur van de presentatie bij de Provinciale NKF Competities is maximaal 15 minuten per koor.
 • De vestigingsplaats (niet de repetitielocatie) van het koor is bepalend voor de provincie waarin deelgenomen kan worden.
 • Het is een koor toegestaan om buiten de eigen provincie deel te nemen, mits de beschikbare tijd van de betreffende provinciale competitie dat toelaat. Koren uit de eigen provincie hebben te allen tijd voorrang. Koren die deelnemen buiten de eigen provincie ontvangen de bijbehorende coaching en een officiële NKF Beoordeling, maar dit koor komt niet in aanmerking voor Beste Koor van de Provincie of de Provinciale NKF Publieksfavoriet. Wel kan op basis van een eventueel behaald NKF Topkoor-klasse (255 punten of hoger) een Wildcard verkregen worden.
 • Bij het behalen van 255 punten of meer ontvangt een koor het predicaat “NKF Topkoor”. Op geen van de 10 te beoordelen onderdelen mag het cijfer lager zijn dan 8.
 • Bij het behalen van NKF Beoordeling van minimaal 245 en maximaal 254,5 punten ontvangt het koor het predicaat “NKF Kwaliteitskoor”. Op geen van de 10 te beoordelen onderdelen mag het cijfer lager zijn dan 7,5.

Wildcards voor topkoren en Provinciale Publieksfavorieten
Een “Wildcard” geeft een extra kans om deel te kunnen nemen aan de landelijke NKF Finale. Tijdens iedere Provinciale NKF Competitie kan op twee manieren een Wildcard behaald worden:

 1. Alle koren die de NKF Topkoor-klasse behalen (255 punten of hoger), maar niet de provinciale winnaar worden, ontvangen een Wildcard.
 2. Alle NKF Publieksfavorieten ontvangen een Wildcard. Publieksfavorieten worden per provincie middels een publieksstemming verkozen.

Na afloop van alle Provinciale NKF Competities krijgen twee van deze twaalf Publieksfavorieten alsnog via een online landelijke stemming een kans om een plaats in de Landelijke NKF Finale te veroveren. Indien een NKF Publieksfavoriet met een winnende Wildcard niet de NKF Topkoor-klasse heeft behaald (255 punten of hoger), dan is een aanvullende coaching voorwaardelijk, waarin gericht wordt gewerkt aan de aandachtspunten uit het juryrapport.

Structuur van het NKF
De Provinciale NKF Competities worden veelal in samenwerking met bestaande korenorganisaties georganiseerd. In de meeste gevallen zorgen we bij de voorrondes voor een eigen jury, maar in een aantal gevallen gaan we af op de resultaten van het evenement. Zo krijgt bijv. de overall winnaar van de Bert Eerden troffee van het BALK TOPfestival recht op een directe plaats in de Finale.

Jurering, punten, coaching en Koor van het Jaar
De objectiviteit van de jurering in de voorrondes en de finale van het NKF is gewaarborgd door een vast centraal juryvoorzittersteam dat een centrale coaching krijgt om de selectiecriteria af te kaderen en gelijkwaardige objectiviteit te bewerkstelligen. Daarnaast is er het heldere competitiereglement dat als leidraad geldt. De ervaring leert dat de onafhankelijke beoordelingen van de individuele juryleden meestal dicht bij elkaar liggen. Dat er vrijwel geen extreme beoordelingen voorkomen wijst op een solide beoordelingssysteem én een hoge mate van deskundigheid van de juryleden.

Samenvatting

 • Ieder deelnemend koor ontvangt een officiële NKF Beoordeling, gebaseerd op de beoordeling van 3 juryleden die ieder voor 10 criteria maximaal 10 punten kunnen geven. De maximale score is daarom 300.
 • Het koor dat op een Provinciale NKF Competitie het hoogste aantal punten behaalt wordt “Beste Koor van de Provincie” en mag die titel twee jaar lang dragen.
 • Bij het behalen van 255 punten of meer ontvangt een koor het predicaat “NKF Topkoor”. Op geen van de 10 te beoordelen onderdelen mag het cijfer lager zijn dan 8. Alle NKF Topkoren die de eigen provinciale competitie niet winnen ontvangen een “Wildcard” die na afloop van alle provinciale competities alsnog kans geeft op deelname aan de landelijke NKF Finale.
 • Bij het behalen van NKF Beoordeling van minimaal 245 en maximaal 254,5 punten ontvangt het koor het predicaat “NKF Kwaliteitskoor”. Op geen van de 10 te beoordelen onderdelen mag het cijfer lager zijn dan 7,5.
 • Bij iedere Provinciale NKF Competitie wordt ook een “NKF Publieksfavoriet” gekozen. Alle publieksfavorieten ontvangen een “Wildcard” die na afloop van alle provinciale competities als nog kans geeft op deelname aan de landelijke NKF Finale.
 • BALK Top Festival 2017: de overall winnaar van de Bert Eerden trofee krijgt het recht op een directe finaleplaats in het NKF.
 • Het koor dat op de landelijke NKF Finale het hoogste aantal punten behaalt wordt “Beste Koor van Nederland” en mag die titel twee jaar lang dragen.