50 Jaar Nederlands Koorfestival

“Het NKF wil het beste in de Nederlandse koorwereld
ontdekken, ontwikkelen en zichtbaar maken.” 

Met de editie 2017-2018 viert het Nederlands Koorfestival haar 50-jarig Jubileum.

Provinciale en regionale korenfestivals…
…om het feest van samen zingen te vieren! Waarin meedoen als koor uiteraard centraal staat en het winnen van de titel “Beste Koor van jouw Provincie of Regio” de slagroom op de taart kan worden. Deelname staat open voor alle koren binnen de eigen provincie of regio. Op NKF 2017-2018 vind je meer informatie hierover. Bij deelname krijgt het koor een NKF-beoordeling over de presentatie die met een toelichtend juryrapport na afloop wordt toegestuurd.

De Landelijke NKF Finale…
…is toegankelijk voor alle winnende koren in de Provinciale NKF Competities. De Landelijke NKF Finale wordt gehouden op zaterdag 2 juni 2018. Alle koren die bij de NKF Beoordeling de klasse ‘NKF Topkoor’ bereiken (255 punten of meer) ontvangen een Wildcard die alsnog kans geeft op een finaleplaats. Zie ook NKF 2017-2018 voor meer informatie over NKF Wildcards.

Let’s Sing, …en vóel de magie van het koor!

Het NKF is de belangrijkste nationale korencompetitie van Nederland. Eind jaren zestig van de vorige eeuw plaats organiseerde de Koninklijk Bond van Zang- en Oratoriumverenigingen Nederland (KBZON) de eerste editie van het Nederlands Koorfestival. Het landelijke korenfestival kwam voort uit een eerder initiatief dat enige jaren daarvoor startte vanuit de Publieke Omroep: het AVRO-Koorfestival. In de jaren negentig werd het NKF een activiteit die gedragen werd door de landelijke VNK (koepelorganisatie) met ondersteuning van de SNK (ondersteuningsinstituut) het latere Kunstfactor.

Het NKF groeide uit tot een competitiemodel met een tweejaarlijkse cyclus waaraan op het hoogtepunt van voorrondes tot landelijke finale ruim 200 koren aan deelnamen. In de jaren na de millenniumwisseling werd het NKF een zelfstandige stichting met een onafhankelijk beleid en autonoom bestuur met Hilbrand Adema als zakelijk leider. Hoewel het aantal deelnemende koren drastisch terugnam, bleef de kwaliteit van de koren die de Finale haalden onveranderd zeer hoog.

In de recente edities werd door artistiek leider John Damsma de belangrijkste basis voor de unieke jury-beoordeling ontwikkeld, gebaseerd op een puntentoekenning die stijlneutraal toegepast kan worden. Dat gegeven is essentieel, aangezien het NKF het beste koor van Nederland wil duiden, ongeacht stijl of samenstelling. In alle competities, provinciaal en landelijk, wordt hetzelfde beoordelingssysteem gehanteerd, waardoor een koor in staat gesteld wordt om (al dan niet met een professionele koorcoach) gericht te werken om de eigen prestatie te verbeteren.

NKF 2017-2018 is de eerste editie die vanuit het nieuwe NKF Beleidsplan 2017-2026 wordt georganiseerd. Onder leiding van zakelijk leider Marjon Hoedeman wordt de nieuwe opzet met zelfstandige provinciale competities georganiseerd.  Na jarenlange terugloop van het aantal deelnemende koren, is voor het eerst weer sprake van een grote toename tot zelfs bijna verdubbeling ten opzicht van de voorgaande editie. Het NKF weet na 50 jaar haar toonaangevende positie weten te behouden in de speurtocht naar het beste in de Nederlandse koorwereld.cropped-NKF-WP-Visual-10.jpg