50 Jaar Nederlands Koorfestival

De missie van het NKF: “Het NKF wil het beste in de Nederlandse koorwereld ontdekken, ontwikkelen en zichtbaar maken.”

Het NKF is de belangrijkste nationale korencompetitie van Nederland. De eerste editie had plaats eind jaren zestig van de vorige eeuw, georganiseerd door de Koninklijk Bond van Zang- en Oratoriumverenigingen Nederland (KBZON). In de jaren negentig werd het NKF een activiteit die gedragen werd door meerdere landelijke koepelorganisaties vanuit het SNK, het latere VNK/Koornetwerk Nederland.

Het NKF groeide uit tot een competitiemodel met een tweejaarlijkse cyclus waaraan op het hoogtepunt van voorrondes tot landelijke finale ruim 200 koren aan deelnamen. In de jaren na de millenniumwisseling werd het NKF een zelfstandige stichting met een onafhankelijk beleid en autonoom bestuur.

In de recente edities wordt de belangrijkste basis voor de unieke jury-beoordeling ontwikkeld, gebaseerd op een puntentoekenning die stijlneutraal toegepast kan worden. Dat gegeven is essentieel, aangezien het NKF het beste koor van Nederland wil duiden, ongeacht stijl of samenstelling. In alle competities, provinciaal en landelijk, wordt hetzelfde beoordelingssysteem gehanteerd, waardoor een koor in staat gesteld wordt om (al dan niet met een professionele koorcoach) gericht te werken om de eigen prestatie te verbeteren.

Met de editie 2017-2018 viert het NKF haar 50-jarig Jubileum. Een feestelijke editie, dat wordt gevierd met een belangrijke uitbreiding naar zelfstandige Provinciale NKF Competities als opmaat naar de Landelijke NKF Finale. Het vormt de eerst fase van een nieuw beleidsplan waarin het NKF als neutraal boegbeeld van de Nederlandse koorwereld inzet op verbinding en verbreding van het draagvlak van de prachtige Nederlandse koorcultuur.

De Provinciale NKF Competities staan open voor alle koren binnen de eigen provincie. Ook koren van buiten de provinciegrenzen kunnen ook onder strikte voorwaarden deelnemen. Op NKF 2017-2018 vind je meer informatie hierover. Bij deelname krijgt het koor een NKF-beoordeling over de presentatie die met een toelichtend juryrapport na afloop wordt toegestuurd.

De Landelijke NKF Finale is toegankelijk voor alle winnende koren in de Provinciale NKF Competities. Alle koren die bij de NKF Beoordeling de klasse ‘NKF Topkoor’ bereiken (255 punten of meer) en de NKF Publieksfavorieten ontvangen een Wildcard alsnog kans geeft op een finaleplaats. Zie ook NKF 2017-2018 voor meer informatie over NKF Wildcards.

De komende NKF 2017-2018 wordt de eerste editie die vanuit het nieuwe NKF Beleidsplan 2017-2026 wordt georganiseerd.

cropped-NKF-WP-Visual-10.jpg